Copyright © 2013 Ton Bos Consultancy
Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | Contact
Webdesign en CMS:
Visuele Zaken
| Alle rechten voorbehouden.

fond2
artreferenties

Ik heb de coaching van Ton Bos als zeer prettig ervaren. Door het aanreiken en bespreken van verschillende modellen, bijv. stijlen van leiding geven, heb ik meer inzicht gekregen in mijn eigen werkwijze en mijn functioneren kunnen verbeteren.
Zijn transparante werkwijze heeft een aantal keuzes voor mij vergemakkelijkt.

Manager welzijnsorganisatie

Als voorbereiding op mijn nieuwe functie, waarbij ik zelf de nodige twijfels had of ik deze functie wel ambieerde, heeft mijn leidinggevende de mogelijkheid van persoonlijke coaching door Ton Bos Consultancy aangeboden.
Dit coachingstraject heeft er voor gezorgd dat ik nu beter voorbereid en toegerust ben op mijn toekomstige rol en dat ik deze met voldoende zelfvertrouwen kan gaan vervullen.
De gesprekken hebben voor mij de ogen geopend. Zoals anderen ook al schreven: de oplossingen voor jouw problemen liggen vaak voor het grijpen maar hoe is niet altijd duidelijk. Ton zorgt ervoor dat je zelf de oplossing ziet. Dit doet hij op een heldere, soms confronterende manier zonder dat je je hierbij onprettig voelt.
Al met al een bijzonder verrijkende ervaring.

Medewerker budgetcyclus overheidsorganisatie

Mijn ervaringen met Ton Bos zijn zéér positief.
Hij geeft je een vertrouwd gevoel en het is prettig samenwerken met hem.
Daarnaast is de werkwijze van Ton Bos helder en overzichtelijk.
Er zijn geen bomen die Bos onzichtbaar maken.
Ton Bos heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan mijn persoonlijke ontwikkeling.

Medewerker overheidsorganisatie

Blijven ontwikkelen van jezelf is een opdracht aan jezelf. Ton als coach houdt je een spiegel voor en geeft je tips je kwaliteiten en je blinde vlek te zoeken. De oplossing is vaak dichtbij, je moet er alleen even naar gestuurd worden en leren deze oplossing zelf weer te vinden.
Deze coach heeft me door een andere bril laten kijken, ik ben ik. Dank !!!!

Manager Offshore

"Een paar keer in je leven kom je mensen tegen die je echt vooruit helpen in je denken/functioneren, die je nieuwe inzichten geven of helpen op een andere manier tegen zaken aan te kijken. Dat zijn maar een paar mensen. Ton was zo iemand. Dat kan alleen maar als je elkaar volledig vertrouwt en zo heb ik dat gevoeld/ervaren".

Leidinggevende overheidsorganisatie

In juni 2008 heb ik gesproken met Ton Bos Consultancy.
Waarom? Omdat ik met mijzelf aan het worstelen was. Ik had behoefte aan hulp, iemand die mijn probleem in kaart kon brengen want zelf liep ik telkens tegen een muur. Achter die muur lag misschien wel de oplossing en Ton Bos Consultancy hielp mij om die muur beter te begrijpen.

Wat ik werkelijk wilde? Mijn baan opzeggen en doen waar ik echt ten diepste naar verlangde, daar wilde ik naar toe. Het bracht de nodige spanningen, thuis en op mijn werk.
Ton Bos liet mij inzien wat ik echt wilde door daadwerkelijk de vragen te stellen die niemand anders ooit had kunnen stellen, dat ik echt de enige ben die antwoord kan geven op wat je wilt, wat je achterlaat en waar je weer in gaat. En... dat je overtuigd bent van je zelf. Die vragen omzetten in antwoorden, waar ik behoefte aan had, werden toen bevestigd. Ik ben Ton Bos daar zeer dankbaar voor.

Wat ik achter liet? Een verpleegafdeling waar ik jaren als verpleegkundige had gewerkt.
Wat ik wilde? Medisch verpleegkundige worden op een platform in de offshore. Ik wilde iets anders. En het is gelukt!!

Offshore medic

Ton Bos heeft voor mij een onderzoek gedaan naar de benodigde formatie voor de Belastingtaken. Dit onderzoek heeft hij prima gedaan. Ton betrekt de medewerkers bij het denkproces. Hij is eerlijk en oprecht, zowel in woord als in gehele uitstraling. Lastige kwesties worden hierdoor bespreekbaar. Maar daarnaast is Ton ook integer als het gaat om informatie die hij van individuele medewerkers heeft gekregen. Ton confronteert, maar helpt daarna ook om een oplossing te vinden voor problemen.
Ton werkt gestructureerd en is duidelijk naar de opdrachtgever. Daarnaast heeft Ton verstand van het Belastingvak, waardoor hij direct kan doordringen tot de kern van het vraagstuk.
Ik ben heel tevreden en de samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar.

Sectordirecteur gemeente

... Ton Bos heeft als zelfstandig consultant in zaken tussen medewerker en de werkgever opgetreden als raadsman van de medewerker. Zijn aanpak omschrijf ik als realistisch. Hij toont begrip, laat partijen in hun waarde en streeft naar een oplossing waarin alle partijen zich kunnen vinden. Met zijn vaardigheid in onderhandelen realiseert hij zijn streven.
... Binnen een samenwerkingsverband heeft Ton meegewerkt als trainer bij de professionalisering van de leidinggevenden van het hoogheemraadschap. Ik heb het positief ervaren hoe Ton groepsprocessen heeft begeleid. Hij heeft goed inzicht wat de vaardigheden van een leidinggevende zijn en is in staat om deze in de praktijk te oefenen en zelf toe te passen.

Ton heeft in een sessie met een groep administratieve medewerkers een heldere analyse gemaakt van de rollen, relaties en werkprocessen. Zijn advies aan de groep en mij is de basis geweest voor een succesvolle verandering.

Er gebeurt veel in mijn drukke baan. Met enige regelmaat maak ik nog steeds dankbaar gebruik van de persoonlijke adviezen die Ton mij heeft gegeven. Hij heeft mij bijzonder scherp gemaakt op mijn eigen persoonlijkheid en mij op aanvaardbare confronterende wijze van feedback voorzien.

Afdelingshoofd Hoogheemraadschap

Als avonturier, freelance fotograaf en auteur (V) vroeg ik Ton Bos mij te coachen bij een toekomstige poolreis waarvan ik verwachtte dat deze mij mentaal het nodige zweet zou kosten. Dankzij Ton Bos bleef deze reis niet tot de pool beperkt. Ieders leven is een reis en diep van binnen onder lagen stof en eelt, dragen we de verhalen met ons mee.
Ton Bos weet precies die verhaallijnen te raken die mij leren steeds meer ‘heel’ te worden en het mooiste is: achteraf denk je dat je dat nog zelf gedaan hebt ook!

Avonturier, freelance fotograaf en auteur

Mijn ervaringen met Ton Bos zijn zonder meer positief te noemen. Ik heb als senior P&O-adviseur de volgende kwaliteiten ontdekt:
Ton heeft brede kennis en ervaring in functies op het niveau van strategisch-, tactisch en operationeel management;
Ton combineert empathie met zakelijkheid; functioneert gemakkelijk in alle lagen van de organisatie, komt snel tot de kern en heeft een open en transparante manier van werken;
Ton heeft uitstekende coachingsvaardigheden: resultaatgericht, confronterend en tegelijkertijd ondersteuning biedend door verbetersuggesties te geven;
Ton biedt gecoachte zicht op eigen blokkerende gedragspatronen, leert gecoachte te leren van eigen gedrag, opvattingen, waarden en normen;
Ton is in staat om stagnerende situaties met medewerkers of teams weer vlot te trekken.

Senior P & O adviseur overheidsorganisatie

Mijn ervaring met Ton Bos betreft het opzetten en begeleiden van intervisie-groepen.
De manier waarop Ton Bos dat doet is helder, kort en bondig. Ton Bos is in staat om in een kort aantal sessies de groep een intervisiemethode bij te brengen waarna de groep zelfstandig de intervisie kan voortzetten.

Leidinggevende overheidsorganisatie

In de aanloop naar mijn huidige functie ben ik door Ton Bos Consultancy getraind en gecoacht. Op een uiterst professionele en enthousiasmerende wijze heeft Ton Bos mij de fijne kneepjes van het leidinggeven bijgebracht. Door de vele praktijkvoorbeelden en de behandeling van zelf ingebrachte cases werd de therorie steeds levendiger en daardoor in de praktijk direct toepasbaar. Nog dagelijks gebruik ik de aangereikte methoden en technieken in de praktijk.

Met zeer veel plezier kijk ik terug op de trainingen en de persoonlijke coaching. Ton Bos heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan mijn peroonlijke ontwikkeling.

Directeur Woningcorporatie in Noord-Holland

Ton Bos is iemand die op een zeer rustige en betrouwbare manier overkomt. Hij heeft een net voorkomen en handelt correct in de toenadering van personen. Zijn jarenlange ervaring duiden op een grote mate van levenservaring die hij ook gebruikt bij zijn trainingen en coachingsgesprekken.
Zijn grootste kracht is het luisteren naar mensen, analyseren wat hij/zij te vertellen heeft en dan met open vragen de mensen te laten zien hoe ze in elkaar zitten. Zijn oprechtheid en eerlijkheid heb ik in mijn gesprekken altijd gewaardeerd. In groepstrainingen liet Ton Bos de groepsleden nadenken over zichzelf en dit op basis van passende feedback.

Afdelingshoofd gemeente

Ton Bos Consultancy heeft mij tot volle tevredenheid bijgestaan in het maken van mijn eigen keuzes tijdens een lastige periode. Aan de hand van een diepgaande analyse heeft Ton Bos mij laten inzien wat mijn kwaliteiten zijn. Vervolgens heb ik aan de hand van de deze analyse keuzes gemaakt voor mijn toekomst. Mijn conclusie is dat Ton Bos Consultancy je op een verantwoorde wijze een spiegel kan voorhouden die je uiteindelijk helpt zelf je toekomst in te vullen.

Afdelingshoofd bankinstelling

Mijn ervaringen met Ton Bos zijn goed!
Dankzij zijn coaching heb ik mijn 2e burnout kunnen voorkomen en kan ik beter mijn grenzen aangeven. Het niet aangeven van mijn grenzen zal altijd een valkuil voor mij blijven, maar ik ben door de coaching er wel alerter op geworden. De kwaliteit van Ton Bos vind ik met name de neutrale manier waarop hij dingen benoemt. Hij legt de vinger op de zere plek en opent je de ogen. Ik heb mij daar nooit rot bij gevoeld.

Coordinator gemeente

Mijn werkgever biedt mij faciliteiten voor mijn reintegratie. Ton Bos begeleidt mijn reintegratieproces en dat doet hij absoluut naar mijn tevredenheid. Wij voeren in dat kader een reeks persoonlijke coachingsgesprekken; daarnaast kan ik telefonisch contact met hem hebben. Vervolgafspraken worden gemaakt naar wat bij mij goed voelt. Ton is, naar mijn met hem opgedane ervaringen: zorgvuldig, menselijk (ook humoristisch!), scherp (stelt goede vragen die tot nadenken stemmen; spiegelt, soms confronterend), suggereert goed bruikbare handvatten voor mij, is gevoelig voor stemmingen bij mij, komt kundig over en stelt zich flexibel op. Ton Bos presenteert zich duidelijk als mijn persoonlijke coach. Met de inbreng van Ton ben ik weer ver op weg naar volledig herstel!

Adviseur overheidsorganisatie

Je was en bent in staat heel snel te horen of te voelen dat er iets is en dat je nodig bent. De gesprekken met Ton heb ik altijd ervaren als heel vertrouwd, je was voor mij een uitlaatklep als ik na alle goede bedoelingen van anderen even een spiegel nodig had. Ik heb het altijd als een groot voordeel gevoeld gecoached te worden door iemand die enerzijds op afstand staat, maar die je anderzijds ook wat beter kent. Je hebt mij altijd in mijn waarde gelaten, je liet mij nadenken en deed dat niet voor mij. Ik voelde en voel nog een groot vertrouwen in dat wat we tegen elkaar (kunnen) zeggen. Ik zal iedereen vertellen over jou!

Afdelingshoofd overheidsorganisatie

Als coordinator raakte ik door fusieperikelen tussen wal en schip in een voor mij veel te grote organisatie. Na een periode van stuurloos ronddobberen heeft Ton mij gecoached bij het ter hand nemen van mijn kompas en het bepalen van mijn eigen koers als buitensport professional. Ik leerde Ton kennen als een vakkundige trainer en uitstekende coach, maar bovenal als buitengewoon mens en gepassioneerd kanovaarder!

Coordinator overheidsorganisatie

Ton, jouw kwaliteiten zijn:
scherp observerend, ziet snel verbanden, maar weet te doseren in de begeleiding, humoristisch, betrokken, op verschillende emotionele niveaus kunnen werken, scherp inzicht in en besef van complexe organisaties, zet zichzelf in als instrument in de begeleiding. Last but not least: laat zich raken.

Clusterhoofd overheidsorganisatie

Ik was overspannen, je hele wereld staat op z'n kop, alles wat anders zo vanzelfsprekend was ging helemaal niet meer. Hoe nu verder? Er zijn mensen die je daarbij kunnen helpen, je partner, je vrienden, maar soms is het nodig om professioneel te worden geholpen om weer goed te kunnen functioneren in je werk.
Ton Bos heeft mij daarbij geholpen en heeft laten zien hoe ik in elkaar zit en hoe anderen daar op reageren. Wie ben ik en hoe ga ik met anderen om en hoe gaan anderen met mij om. Waarom brengen uitspraken van anderen mij soms van streek? Wat doe ik verkeerd? Ik zeg het toch goed, waarom kom ik niet over bij de ander?
Het is een heel moeilijk geheel waarbij je iemand nodig hebt om je de weg te wijzen. Heel concreet op de werksituatie toegespitst; wat ging er in een bepaalde situatie niet goed en waarom niet? Hoe kun je de situatie zo beinvloeden dat het de volgende keer wel goed gaat? Hoe word ik assertiever?
Het in begeleiding terugkoppelen van situaties die lastig zijn is heel prettig, het geeft structuur aan je reintegratie op je werkplek, iets waarop je terug kan vallen. Heel fijn is ook dat je Ton Bos altijd kunt bellen als er wat is. Alleen al de wetenschap dat dat kan helpt veel.
De verandering moet in jezelf plaatsvinden, dit moet je zelf doen maar hulp van iemand die hier deskundig in is kan soms echt nodig zijn. Het geeft houvast ook op langere termijn.
Mijn ervaring met Ton Bos Consultancy was goed! Ik kijk er nog regelmatig op terug en de door Ton overgedragen kennis die gebruik ik nog steeds.

Medewerker overheidsorganisatie

In een arbeidsconflict met leidinggevenden werd Ton Bos aangesteld als mediator om de verstandhoudingen binnen het overheidsbedrijf weer op een zodanig niveau te krijgen dat partijen weer tot een acceptabele werkverhouding in staat waren. Vrienden hoefden we niet te worden, wel samenwerken en goede communicatie.
Allereerst was er een intake-gesprek waarbij Ton Bos een ieder afzonderlijk zijn zegje liet doen. Ik kon vertellen wat mij dwars zat en Ton heeft de geweldige eigenschap je binnen korte tijd het vertrouwen te geven die juist binnen het arbeidsconflict ver te zoeken was. Ton blijft objectief maar hij luistert en dat is erg belangrijk.
Tijdens de daarop volgende gesprekken met beide "partijen" lette Ton Bos als voorzitter bijzonder goed op zijn clienten. Het moest geestelijk haalbaar blijven. Indien Ton het vermoeden kreeg dat het te zwaar werd laste hij een pauze in waarbij hij tevens ervoor zorgde dat je weer de rust vond om verder te gaan.
Binnen de gesprekken lukte het hem om de gevoelige punten boven water te krijgen. Ging het niet rechtsom, dan maar linksom. Ik had mij van tevoren voorgenomen niet veel los te laten. Het had tot dan toe toch nooit geholpen en ik ging er vanuit dat dat nu ook zo zou zijn. Echter, Ton Bos wist de beerput open te trekken en mij zoveel vertrouwen te geven dat ik het gevoel had dat dit voor het uiteindelijk doel goed was... En dat is uiteindelijk ook gebeurd.

Ton Bos is voor mij een positief (keer)punt in mijn leven geweest. Hij heeft mij laten zien dat ik iemand ben, ondanks dat ik in dit conflict de "lagere" was. Er zijn harde woorden gevallen. Ook met mij ging Ton de moeilijke dingen niet uit de weg. Hij zei wat hij moest zeggen, leuk of niet leuk.
Ik heb een enorme waardering voor Ton Bos en zijn manier van werken.

Medewerker overheidsorganisatie

Ik heb Ton Bos meegemaakt in een traject waarbij een medewerker een conflict had met het management. Ik heb voor Ton Bos gekozen als coach puur omdat de medewerker het vertrouwen in Ton had, dit terwijl de medewerker het vertrouwen in diverse mensen in de organisatie had verloren. Mijn doel als opdrachtgever was deze medewerker weer productief te krijgen, hetzij binnen de organisatie met de wetenschap dat er steeds weer nieuwe teleurstellingen op zijn pad zouden komen, hetzij buiten de organisatie. Een van de punten die zijn blijven hangen is het focussen op een realistisch verwachtingspatroon. Wat is het minst haalbare positieve resultaat? Deze benadering voorkomt teleurstellingen. Ook het vasthouden aan het hoofddoel en het voorkomen dat er negatieve energie ontstaat door andere zaken helpt bij een objectieve benadering van de zaak. De medewerker heeft in goed overleg en naar tevredenheid van beide partijen de organisatie verlaten.

Clusterhoofd overheidsorganisatie

Ik heb Ton leren kennen tijdens een training. De training was uitstekend van opzet, werd levendig gegeven met veel constructieve oefeningen. Doordat regelmatig in kleine groepen werd gewerkt was er voldoende aandacht om specifieke problemen van de werkvloer met elkaar uit te werken. Het resultaat hiervan leidde tot daadwerkelijke verbeteringen in de praktijk.
Later heb ik Ton ook als coach leren kennen. Ik vind Ton een open en vriendelijk persoon die met een bepaalde rust luistert, maar ook concrete adviezen geeft waar je iets mee kunt. Met respect voor je eigen verantwoordelijkheid is Ton bereid en in staat om je bij de hand te nemen, een stukje op je eigen pad te begeleiden en je de juiste richting te wijzen.

Leidinggevende overheidsorganisatie

Ik heb persoonlijke coaching gevolgd bij Ton Bos. Soms heb je iemand nodig om je een zetje te geven om van de geijkte paden af te raken waarna je verder kunt in je persoonlijke ontwikkeling. Dit is in een prettige ongedwongen sfeer gebeurd waarbij Ton Bos de praktijk heeft gebruikt waar ik mee werkte. Ik heb dit direct toe kunnen passen en dit heeft resultaten opgeleverd.

Leidinggevende Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


Ervaringen van opdrachtgevers en cliënten ...
Kansen vermenigvuldigen zich naarmate ze benut worden.
Kansen vermenigvuldigen zich naarmate ze benut worden.
training
consultancy
coaching
wiewatwaar
werkwijze
opdrachtgevers
cv
organisaties
particulieren
tonbos
contact
referenties

Login